Kapcsolat

Cím: 1078 Budapest, István u. 2.

Állatorvosi egyetem területén: G épület, testnevelési tanszék főbejáratától 4 méterre (épületen belül)

Hétfő / Monday: 08.00 – 16.00
Kedd / Tuesday: 08.00 – 16.00
Szerda / Wednesday: 08.00 – 16.00
Csütörtök / Thursday: 08.00 – 16.00
Péntek / Friday: 08.00 – 14.00

Elérhetőségek:

Mohai Attila: 0630/217-1220
e-mail: jegyzetbolt.a3kft@gmail.com

Tisztelt Vásárlók!

Sajnos a kiszállítást csak Magyarország területére tudjuk vállalni.

Állatorvosi genetika és állattenyésztéstan

Állatorvosi genetika és állattenyésztéstan
Raktáron
Új
Értékelés:

Cikkszám: 144

Elkészült a 2018-as hibajavított, átdolgozott utánnyomás!

A könyv CD melléklet nélkül kapható!

Szerző: Zöldág László

ELŐSZÓ

Az állatgenetika és az állattenyésztés hazai és nemzetközi szakirodalma óriási, számos, részletekkel behatóan foglalkozó mű jelent meg, de az internetes források is kimeríthetetlenek. Célunk ezért olyan kikristályosodottnak tekinthető és reményeink szerint nem túl gyorsan változó ismeretanyag összeállítása volt, amely vezérfonalként segíti az állatorvostan-hallgatókat a tananyag időtakarékos és hatékony elsajátításában.

Az első (állatorvosi genetika) részben a mendeli, a cito-, a molekuláris, a mikroevolúciós (a háziasítással összefüggő) és a populációgenetikai ismeretek mellett a háziállatok örökletes alapokkal bíró betegségei és rendellenességei (klinikai genetika) hangsúlyozottan szerepelnek. A klinikai tanulmányok felé haladó állatorvostan-hallgatóknak tisztában kell lenniük azokkal a génmutációkkal, amelyek valamely betegség vagy bántalom kialakulásában szerepet játszhatnak és az állatorvosi differenciál-diagnosztikai gyakorlatban is szóba jöhetnek. A genetikai-tenyésztési alapú betegségmegelőzés – bár arányaiban nem túl jelentős a terápiai beavatkozásokhoz képest – az állatorvosok feladata, mind a haszonállat, mind a kedvenc- és hobbiállat-tenyésztésben. Külön fejezet foglalja össze az állattenyésztésben alkalmazott és fontos reprodukciós biotechnológiai és génmegőrzési módszereket, amelyek napjaink állattenyésztését jelentős mértékben befolyásoló állatgenetikai alkalmazásoknak, az állattenyésztő és állatorvos fontos közös feladatának minősülnek.
A második (állattenyésztés) rész az általános, de a faji jellegzetességeket is szem előtt tartó tenyésztési ismereteket (értékmérő tulajdonságok, küllem, tenyészérték, szelekció, párosítási eljárások, szaporítás stb.) foglalja össze, amelyek elsősorban az állattenyésztő szakember feladatát képezik, de amelyek ismeretét az állatorvos sem nélkülözheti. Külön nagyon tömör fejezet ismerteti a hazánkban is tenyésztett fontosabb állatfajokat (ló, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, kutya, macska és baromfi) és fajtákat, hasznosításukat és tenyésztésüket azzal a céllal, hogy a zömében városi környezetből érkező hallgatóink találkozhassanak azokkal a szakkifejezésekkel és állatmegnevezésekkel, amelyek nem kis hányadát ma már csak a gyakorló tenyésztő és az állattartó ismeri. A gyógyító hivatás sikere sok esetben ezek ismeretén, valamint a tenyésztő és az állatorvos jó kapcsolatán nyugszik.Közhely, hogy a szaporítás a tenyésztés motorja, és döntően határozza meg a termelést és annak gazdaságosságát. Jó termékenység (vemhesülés és ellés) nélkül sem tejtermelés, sem hústermelés nem létezik. Az ezzel kapcsolatos szaporodási és szaporítási tudnivalókat csak a tenyésztésben szükséges minimum (szabályos élettani működések) ismertetésével foglaltuk össze. Hangsúlyozott része a tananyagnak, az állatorvosok számára is fontos és időszerű problémakör, az ökológiai szemléletű állattartás.
A tankönyv szakmai és stiláris csiszolásáért köszönet illeti meg a lektorokat, Kovács András professzort és Komlósi István tanár urat, akik érdemi tanácsaikkal és értékes kiegészítéseikkel tették tartalmasabbá elképzelésünket. Az alkotások rendelkezésre bocsátásáért és a száraz, de könnyű tananyag átolvasása utáni esztétikai élmény megteremtéséért König Róbert grafikusművésznek és Lelkes Mária esztétának vagyok hálás. A megjelenés támogatásáért a SZIE Állatorvosi Kara vezetőségének, szakbizottságainak, de legfőképpen Dr. Veresegyházy Tamás oktatási dékánhelyettes úrnak, a kivitelezésért az A/3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgáltató Kft. munkatársainak mondok köszönetet.

Ár: 5 000 Ft
+ Véleményt írok
A termékhez még nincs hozzászólás.
Legyen Ön az első hozzászóló!